Prosiect Cydweithredol Arloesol

Mae'r Academi Iechyd a Lles yn brosiect cydweithredol rhwng yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe ac ARCH, (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd). Prif nod yr Academi yw gwella iechyd a lles pobl yn ne-orllewin Cymru drwy ddod ag arloesi, addysg, menter ac ymchwil o'r radd flaenaf ynghyd.

Gwyliwch y fideo byr isod i ddarganfod mwy am y cydweithrediad arloesol hwn...

 

Gweledigaeth

Gwella iechyd a lles pobl yn ne-orllewin Cymru.

 

Cenhadaeth

Bydd yr Academi Iechyd a Lles yn:

 • Darparu amrywiaeth o wasanaethau iechyd a lles o safon uchel yn agosach at gartrefi pobl

 • Ymwneud ag ymchwil arloesol a fydd yn ysgogi arloesi a rhagoriaeth ym mhob peth a wnawn

 • Gwella profiad dysgu ac addysgu staff a myfyrwyr i uchafu eu cyflogadwyedd yn y dyfodol

 

Gwerthoedd

Mae'r Academi Iechyd a Lles yn cefnogi'r gwerthoedd craidd canlynol:

 • Darparu gwasanaeth ardderchog

 • Canolbwyntio ar anghenion y boblogaeth

 • Cydweithio i gyfoethogi bywydau

 

Nodau 

Nodau'r Academi Iechyd a Lles yw:

 • Darparu gofal cyfannol, sy'n canolbwyntio ar y person, i bobl o bob oedran

 • Cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth sy'n helpu pobl i wella eu hiechyd a'u lles eu hunain

 • Cynnig gwasanaethau sy'n cefnogi adnabod a darparu diagnosis a thriniaeth ar gyfer cyflyrau iechyd a gofal cymdeithasol yn gynnar

 • Canlyniadau gofal gwell i gleifion

 • Ymgymryd ag ymchwil rhagorol a'i ddefnyddio i gyfeirio ein ffordd o weithio a'r gwasanaethau rydym yn eu darparu

 • Cyfrannu at ddatblygu gweithlu medrus a chynaliadwy sy'n addas i'r dyfodol

 • Cefnogi adfywio economaidd drwy gyfrannu at ail-gynllunio'r gweithlu