Presenoldeb Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Lansiwyd Academi Hywel Teifi yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010 gan Huw Edwards ym mhresenoldeb y Gweinidog Addysg Leighton Andrews AC a’r Gweinidog Treftadaeth Alun Ffred Jones AC gan ddenu cyhoeddusrwydd helaeth. Sefydlwyd Darlith Goffa Hywel Teifi yn yr Eisteddfod honno a bellach mae wedi dod yn uchafbwynt ar gyfer rhaglen Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfod. Academi Hywel Teifi sy’n gyfrifol am drefnu, cydlynu a hyrwyddo y rhaglen honno, yn ogystal â datblygu ac arbrofi gyda’r dulliau o gynnal presenoldeb y Brifysgol ar y Maes.

Yn 2015 wedi cais llwyddiannus i ddarparu sesiwn yn y Lolfa Lên, sefydlwyd partneriaeth gyda Llenyddiaeth Cymru ac fe noddwyd y pafiliwn llenyddiaeth boblogaidd ac arloesol hwn gan yr Academi a roddodd gofod hyrwyddo a llwyfan beunyddiol i staff a phrosiectau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Ar drothwy blwyddyn ei chanmlwyddiant yn 2019, roedd Prifysgol Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yn noddi’r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 gan gwmpasu cyfnod dathliadau ei chanmlwyddiant. Y Babell Lên yw un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd yr Ŵyl. Mae’r Academi’n cyfrannu at y rhaglen fywiog flynyddol o ddarlithoedd, paneli trafod a sgyrsiau a gaiff eu cynnal yn y babell ac mae’n gyfle arbennig i dynnu ar waith ac arbenigedd myfyrwyr, ysgolheigion, cyn-fyfyrwyr a chyfeillion disglair Prifysgol Abertawe. 

Yn flynyddol, mae’r Academi’n cynnal digwyddiad ar y maes ar gyfer staff, cyn-fyfyrwyr a chyfeillion y Brifysgol gyda staff arweiniol y Brifysgol yn annerch y derbyniad. Yn ogystal â staff, mae cyfeillion blaenllaw eraill yr Academi fel Huw Edwards, Beti George, Jason Mohammad a Heini Gruffudd wedi ymuno yn ein dathliad blynyddol.