Bloodhound supersonic car

FLITE A BLOODHOUND Car Uwchsonig

Y Her
Creu siâp aerodynamig sy'n gallu cyrraedd 1000mya yn ddiogel ar y tir.

Y Dull
Gweithiodd tîm Dynameg Hylifol Cyfrifiannol Prifysgol Abertawe ar y THRUST SSC gwreiddiol. Lluniwyd dyluniad aerodynamig THRUST SSC gan ddefnyddio FLITE, sef dull oedd yn sicrhau modelu cywir ar y rhyngweithiad rhwng y cerbyd sy'n symud a'r ddaear. Roedd hyn yn caniatáu i efelychiadau awyrofod gael eu cynhyrchu dros nos yn hytrach na rhai misoedd.

Yr Effaith

  • Roedd y system ddylunio aerodynameg gyfrifiannol, sef FLITE, a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe yn allweddol i lwyddiant prosiect THRUST SSC, a fu'n gyfrifol am dorri record cyflymder tir y byd y tu hwnt i gyflymder sain yn 1997.
  • Cafodd y BLOODHOUND ei gynllunio mewn modd aerodynamig gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe a gall gyrraedd cyflymder o hyd at 1000mya yn ddiogel – 5 gwaith yn gyflymach na char F1
  • Mae Dr Ben Evans wedi bod yn rhan ganolog o'r prosiect hwn ac mae wedi datblygu modelau cyfrifiadurol o'r llifoedd aerodynamig y bydd BLOODHOUND yn eu profi i helpu i lunio dyluniad y cerbyd.
  • Mae'r defnydd o FLITE yn y prosiect hwn hefyd wedi cyfrannu at weithgarwch sylweddol o ran ymgysylltu â'r cyhoedd ym maes gwyddoniaeth a pheirianneg, gan gynnwys rhaglen addysg ar raddfa fawr lle mae dros 5,000 o ysgolion wedi cymryd rhan.

 

Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (CU)

Themâu Ymchwil Prifysgol Abertawe

REF14 logo