Mwg Gwyrdd mewn Twnnel Gwynt

Datblygu datrysiadau i broblemau peirianneg cymhleth

Dros y 30 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Abertawe wedi chwarae rhan flaenllaw mewn gwaith ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg gyfrifiadurol.

Rydym wedi gwneud datblygiadau arloesol ym maes technegau rhifyddol, fel y dull elfen feidraidd a'r gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi helpu i ddatrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth.

Rydym wedi bod yn ffigur blaenllaw wrth chwyldroi ymarfer dadansoddi peirianneg ddiwydiannol, gan ddefnyddio dulliau modelu cyfrifiadurol effeithlon a chywir. Yn 2016, gwnaethom ehangu ym maes Aerodynameg Arbrofol gyda'n twnnel gwynt newydd o'r radd flaenaf, a ddefnyddir at ddibenion ymchwil aerodynamig ac aeroelastig.

Enw blaenorol Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol (ZCCE) oedd y Ganolfan Peirianneg Sifil a Chyfrifiadurol (C2EC).

Dull Elfen Feidraidd

Dull Elfen Feidraidd ar Ddarn Mecanyddol

Cydnabyddir ein gwaith o ddatblygu'r Dull Elfen Feidraidd fel un o'r 100 o brif ddarganfyddiadau a datblygiadau ym mhrifysgolion y DU sydd wedi newid y byd.

Mae'r Dull Elfen Feidraidd, a ddatblygwyd gan yr Athro Olek Zienkiewicz yn 1967 ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ein galluogi i arwain y ffordd o ran technegau modelu cyfrifiadurol sy'n ei gwneud yn bosibl i beirianwyr ddylunio strwythurau a phrosesau llawer mwy heriol gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o brofion arbrofol drud.

DYNAMEG LLIFYDDION CYFRIFIADUROL (CFD)

Llun o ddynameg llifyddion cyfrifiadurol y BLOODHOUND SSC

Mae ein harbenigedd mewn Dynameg Llifyddion Cyfrifiadurol i'w weld mewn systemau megis meddalwedd FLITE a ddefnyddir gan BAE Systems ac Airbus.

Cafodd dyluniad y car Thrust SSC a dorrodd record y byd ar gyfer y cyflymder uchaf gan ddefnyddio cerbyd ar dir ei lywio gan ein hymchwil ym maes Dynameg Llifyddion Cyfrifiadurol. Oherwydd llwyddiant y car diwethaf i dorri'r mur sain, galwyd ar ein harbenigedd i ddylunio aerodynameg BLOODHOUND SSC.