Professor Arnold Beckmann

Yr Athro Arnold Beckmann

Athro, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602370

Cyfeiriad ebost

402
Pedwerydd Llawr
Y Ffowndri Gyfrifiadol
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae'r Athro Arnold Beckmann yn aelod o'n Hadran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhesymeg Fathemategol
  • Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol
  • Theori prawf a chymhlethdod prawf
  • Rhifyddeg ffinedig a chymhlethdod prawf gosodiadol
  • Cymhlethdod cyfrifiadurol ymhlyg
  • Systemau lleihau
  • Rhesymeg draethiadol ganolradd