Manteisiwch ar gefnogaeth ariannol a chryfhau'ch CV

Mae ein Hysgoloriaethau Ysbrydoli’r Dyfodol ar gael i ddeiliaid sydd â chynnig ar y rhaglen feistr a addysgir gan Ysgol y Gyfraith sy'n dechrau yn yr hydref.

Yn ychwanegol at y cyfraniad ariannol, bydd derbynwyr ysgoloriaeth yn elwa o gyfleoedd i ennill sgiliau sy'n gwella gyrfa. Anogir y rhai sy'n derbyn i:

  • Weithio gyda thîm marchnata'r i helpu i hyrwyddo'r ysgoloriaethau a'r Ysgol
  • Ymuno ag un o'r cymdeithasau myfyrwyr sy'n gysylltiedig â'r Ysgol
  • I ddod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd