Cyflwyno ein staff academaidd

Mae gan holl aelodau'r IISTL brofiad academaidd neu ymarferol sylweddol o gyfraith llongau a masnach. Mae llawer ohonynt yn adnabyddus yn fyd-eang yn eu meysydd.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae’r aelodaeth wedi ehangu i gynnwys arbenigwyr mewn cyfraith gyhoeddus ac agweddau rheoleiddio ar gyfraith forwrol a masnach.

Mae gan y Sefydliad 19 aelod y mae 12 ohonynt yn dod o Goleg y Gyfraith a Throseddeg. Mae pum aelod cysylltiol, sydd â rolau blaenllaw mewn cwmnïau cyfreithwyr, y diwydiant llongau a'r Cenhedloedd Unedig, hefyd yn cyfrannu'n sylweddol at waith y Sefydliad.

Bob blwyddyn, mae'r Sefydliad yn gwahodd academyddion, yn aml o sefydliadau partner, i ddod i Abertawe i ddatblygu eu diddordebau academaidd. Mae croeso iddynt gymryd rhan yn llawn yn ein gweithgareddau ymchwil niferus.

Aelodau IISTL

EnwEbost

Rhif Ffon

+44(0)1792

Cyfarwyddwr    
Yr Athro Baris Soyer   B.Soyer@swansea.ac.uk 295125
Aelodau    
Yr Athro Simon Baughen  S.J.Baughen@swansea.ac.uk 606319
Athro Cyswllt Andrew Beale OBE  A.J.Beale@swansea.ac.uk 295472
Paul Dean iistl@swansea.ac.uk 602487

Yr Ôl-lyngesydd Frederick J. Kenney

iistl@swansea.ac.uk 602487
Monica Kohli iistl@swansea.ac.uk 602487
Dr Tabetha Kurtz-Shefford  T.C.Kurtz-Shefford@swansea.ac.uk 513579
Athro George Leloudas  G.Leloudas@swansea.ac.uk 606749
Dr Aygun Mammadzada aygun.mammadzada@swansea.ac.uk 602487
Peter Mcdonald-Eggers CB iistl@swansea.ac.uk 602487
Simon Rainey CB iistl@swansea.ac.uk 602487
Yr Athro Andrew Tettenborn  A.M.Tettenborn@swansea.ac.uk 602724
Yr Athro Rhidian Thomas  D.R.Thomas@swansea.ac.uk 602487
Mr Bernard Twomey iistl@swansea.ac.uk 602487
Dr Shuangge Wen  S.Wen@swansea.ac.uk 295833
Richard Williams  iistl@swansea.ac.uk 602487