Beth gallwn ei wneud i'ch sefydliad?

Mae'r IISTL yn gweithio'n agos gyda phob sector perthnasol ym meysydd llongau, masnach a phroffesiynau perthynol, gan ddiwallu anghenion hyfforddi sefydliadau llongau a Dinas Llundain. Mae'n ymfalchïo yn ei allu i ymateb i anghenion ymarfer a diwydiant drwy gynllunio a threfnu cyrsiau proffesiynol perthnasol a phwrpasol. Dyma rai o'r gwasanaethau sydd ar gael:

 • Hyfforddiant mewnol i aelodau staff newydd a staff dan hyfforddiant
 • Diweddaru sgiliau cyfarwyddwyr, uwch-reolwyr a staff profiadol
 • Diweddaru sgiliau cyfreithwyr a phartneriaid efallai y bydd angen pwyntiau DPP arnynt hefyd
 • Darparu seminarau a chynadleddau am ddatblygiadau newydd
 • Darparu seminarau a chynadleddau am faterion o ddiddordeb penodol i'r cwmni neu'r endid
 • Cynorthwyo cwmnïau ac endidau eraill i ddarparu cyflwyniadau i gleientiaid a thrydydd partïon eraill; a
 • Gwasanaethau ymgynghori.

Mae gan yr IISTL grŵp cryf o academyddion arbenigol sy'n ymwybodol o anghenion diwydiant a'r proffesiynau. Mae mewn sefyllfa dda i ymateb i anghenion unigol cwmnïau cyfreithiol, cyrff masnachol a sefydliadau cyhoeddus a phreifat, mewn amrywiaeth o feysydd arbenigol, gan gynnwys:

 • Cludo nwyddau ar y môr
 • Contractau gwerthu rhyngwladol
 • Taliadau a chyllid mewn masnach ryngwladol
 • Yswiriant morol ac yswiriant arall
 • Atebolrwydd morol
 • Gorfodi hawliau morwrol (hawlrwymau, arestio llongau)
 • Cyflafareddu
 • Awdurdodaeth
 • Gwrthdaro rhwng cyfreithiau
 • Cyfraith amgylcheddol forol a chyfraith y môr.

I drafod y cyfraniad y gallai'r Sefydliad ei wneud at eich sefydliad chi, e-bostiwch y Cyfarwyddwr, yr Athro B Soyer.