GRADD ANRHYDEDD SENGL Y GYFRAITH

LLB Anrhydedd Sengl Y Gyfraith – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Canolbwyntiwch eich astudiaethau ar y gyfraith yn unig a dewis o un o'r ystodau ehangaf o fodiwlau dewisol yn y Deyrnas Unedig. 

LLB y Gyfraith (Trosedd a Chyfiawnder Troseddol) – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Enillwch ddealltwriaeth drylwyr o'r system cyfiawnder troseddol ac effaith troseddu ar gymdeithas a'r strategaethau cyfreithiol i atal neu erlyn yn ei erbyn.

LLB Cyfraith Busnes – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Canolbwyntiwch ar bob agwedd ar gyfraith busnes a masnachol, ac arbenigo mewn meysydd megis cyfraith cwmnïau, cyfraith cystadlu a chyfraith fasnachol ryngwladol.

LLB y Gyfraith Statws Uwch – 2 flynedd 

Gradd y gyfraith gymwys sy'n cael ei haddysgu dros ddwy flynedd i raddedigion heb radd y gyfraith o'r tu allan i'r DU. 

 

GRADDAU CYDANRHYDEDD Y GYFRAITH

LLB Y Gyfraith ac Astudiaethau Americanaidd – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Enillwch radd gymhwyso yn y gyfraith wrth hefyd archwilio hanes, llenyddiaeth a diwylliant y genedl mwyaf dylanwadol ar y ddaear.

LLB Y Gyfraith a Throseddeg – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Enillwch ddealltwriaeth ymarferol am troseddoldeb, erledigaeth, y system cyfiawnder troseddol ochr yn ochr â gradd gymhwyso yn y gyfraith.

LLB Y Gyfraith a Hanes – 3 blynedd

Archwiliwch hanes canoloesol, modern a chyfoes wrth hefyd ennill gradd gymhwyso yn y gyfraith.

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – 3 blynedd

Adeiladwch ddealltwriaeth o systemau cyfreithiol yn ogystal â’r tirwedd wleidyddol.

LLB Y Gyfraith a Sbaeneg – 4 blynedd

Dewch i ddeall system gyfreithiol y DU wrth feistroli un o ieithoedd mwyaf dylanwadol yn y byd.

LLB Y Gyfraith a'r Gymraeg – 3 blynedd (4 blynedd gydag Astudio Dramor)

Enillwch radd gymhwyso yn y gyfraith wrth hefyd fireinio eich sgiliau yn y Gymraeg.