GWEMINARAU A DIGWYDDIADAU A GYFLWYNIR GAN YSGOL Y GYFRAITH

Mae Ysgol y Gyfraith yn cynnal cyfres o sesiynau rhagflas, gweminarau, a digwyddiadau i roi rhagflas i chi ar fywyd yn astudio yn Abertawe. 

Dewch i gwrdd â’n hacademyddion, ein myfyrwyr a’n graddedigion. Cewch chi gyfle i glywed sut brofiad yw byw yn Abertawe, a dysgu mwy am astudio’r Gyfraith neu Droseddeg. 

Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiadau’r dyfodol neu gwyliwch sesiynau blaenorol gan ddefnyddio’r dolenni isod. 

GWEMINARAU A DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

GWEMINARAU A SESIYNAU RHAGFLAS BLAENOROL: Y GYFRAITH

Sesiwn am Cyflogadwyedd: Clinig y Gyfraith Abertawe

Cyfle i ddysgu rhagor am mae ein Clinig y Gyfraith arobryn

Sesiwn Rhagflas ar y Gyfraith: Dysgu Drwy Brofiad ac Eiriolaeth

Mae Matthew a Billy yn cynnal sesiwn am ffug-lysoedd barn ac eiriolaeth yn ein hystafell llys

Pryd Mae 'Hacio Moesegol' yn Gyfreithlon ac yn Foesegol

Yn ystod y sesiwn ryngweithiol hon, cewch gyflwyniad i ddadlau cyfreithiol a moesegol allweddol

Sesiwn Ragflas y Gyfraith: Materion Cyfreithiol Mewn Chwaraeon

Byddwn yn trafod sut mae'r gyfraith a chwaraeon yn rhyngweithio

Cwrdd Ân Graddedigion

Cyfle i glywed gan banel o'n graddedigion y Gyfraith a Throseddeg

GWEMINARAU A SESIYNAU RHAGFLAS BLAENOROL: TROSEDDEG

Sesiwn Ragflas Troseddeg: Seiberdroseddu a'i Dioddefwr Cudd

Bydd y sesiwn hon yn defnyddio syniadau o erledigaeth, yn enwedig dioddefwyr seiberdrosedd.

Sesiwn Ragflas Troseddeg: Sut Ydym yn Esbonio Ymddygiad Troseddol?

Byddwn ni'n amlinellu rhai o'r damcaniaethau allweddol yr ydym yn eu trafod ym maes Troseddeg

Sesiwn am Cyflogadwyedd: I Ble Gallaf Fynd  Gradd Mewn Troseddeg?

Dr Jon Burnett, yn arwain sesiwn sy’n trafod pa yrfaoedd y gall gradd mewn troseddeg arwain atynt

Cwrdd Ân Graddedigion

Cyfle i glywed gan banel o'n graddedigion y Gyfraith a Throseddeg

Sesiwn Ragflas ar y Gyfraith: Dod yn Gyfreithiwr (Sesiwn Gymraeg)

Mae Rhian Jones yn archwilio manteision astudio ac ymarfer drwy gyfrwng y Gymraeg

Sesiwn Ragflas ar y Gyfraith: Cyfraith Contract (Sesiwn Gymraeg)

Bydd y gweminar hwn yn darparu mewnwelediad i gyfraith contract

Sesiwn Ragflas ar y Gyfraith a Pholisi (Sesiwn Gymraeg)

Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r gyfraith a pholisi mewn perthynas â'r iaith Gymraeg