Aelodau CYTREC

J.M BERGER

Eithafiaeth| Trais | Ideolegau Eithafol | CVE | y Cyfryngau Cymdeithasol

A head shot of JM Berger

Assad Burki

Ariannu Terfysgwyr | Gwyngalchu arian yn y seiberofod

A head shot of Assad Burki

Huw Darling

Terfysgaeth | Radicaleiddio | Eithafiaeth | Ataliaeth

A head shot of Huw Darling

Ninian Frenguelli

Rhywedd yn yr Asgell Dde Eithafol Ar-lein | Terfysgaeth | Eithafiaeth

A head shot of Ninain

Dr Andrew Glazzard

Terfysgaeth | Naratifau | CVE | Ataliaeth

Andrew Glazzard presenting at a conference

Florence King

Rhywedd | Seiberdroseddu | Cyfraith Seiber | Cyfryngau Cymdeithasol

A head shot of Florence

Seán Looney

Y Cyfryngau Cymdeithasol | Hawliau Dynol | Terfysgaeth Wleidyddol

A head shot of Sean Looney

Dr Ashley Mattheis

Eithafiaeth | Diwylliant Digidol | Rhywedd | Cyfryngau Newydd | Propaganda

A head shot of Ashley Mattheis

Dr Miraji Mohamed

Eithafiaeth | P/CVE | Radicaleiddio | Rhywedd | Ieuenctid | Cyfryngau Newydd

A head shot of Miraji

Connor Rees

Moeseg Deallusrwydd Artiffisial | Eithafiaeth | y Cyfryngau Cymdeithasol

A head shot of Connor Rees

Ellie Rogers

Eithafiaeth Ar-lein | CVE | Y Cyfryngau Cymdeithasol | Radicaleiddio

A head shot of Ellie

Dan Soper

Cyfraith Ryngwladol | Awdurdodaeth | Data Digidol | Hawliau Dynol

A head shot of Dan Soper

Kerime Toprak

Seiberdroseddu | Troseddau Ariannol | Troseddu Cyfundrefnol

A head shot of Kerime Toprak

Sam Treacy

Cyfathrebu (ar-lein ac all-lein) | Naratifau | Eithafiaeth

A head shot of Sam Treacy

Shahed Warreth

Seiberdroseddu | Cyfryngau Cymdeithasol | Terfysgaeth | Eithafiaeth

Shahed Warreth

Dr Joe Whittaker

Terfysgaeth | Radicaleiddio | Eithafiaeth | Y Cyfryngau Cymdeithasol

A head shot of Joe Whittaker

Moctar Yedaly

Preifatrwydd | Diogelu Data | Terfysgaeth | Eithafiaeth | Radicaleiddio

A head shot of Moctar

DR KAMIL YILMAZ

Trais Gwleidyddol | Radicaleiddio | Dadradicaleiddio | Gwrthderfysgaeth | CVE

A head shot of Dr Kamil Yilmaz