Cyhoeddiadau’r Ganolfan Ymchwil I Seiberfygythiadau

Mae gwaith aelodau CYTREC ar flaen y gad o ran ymchwil ac maent yn ysgrifennu ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Maent wedi ysgrifennu llyfrau academaidd, wedi adolygu erthyglau academyddion eraill mewn cyfnodolion blaenllaw yn ogystal ag adroddiadau, blogiau a phapurau cynhadledd. Ceir rhestr gyflawn o'n cyhoeddiadau isod.

Mae nifer o'r eitemau hyn ar gael yn hwylus ar sail mynediad agored o'n cronfa sefydliadol. Gwiriwch y rhestr isod neu ewch i dudalen broffil yr awdur.

Cyhoeddiadau gan Aelodau CYTREC