PROSIECTAU'R GANOLFAN YMCHWIL I SEIBERFYGYTHIADAU

Mae ein prosiectau'n cynnwys ymchwil ar sail tystiolaeth empirig sy'n defnyddio methodolegau arloesol, rhyngddisgyblaethol a damcaniaethol a dadansoddiadau athrawiaethol. Yn ogystal â'u trylwyredd academaidd, caiff llawer o'n prosiectau eu creu ar y cyd â phartneriaid anacademaidd er mwyn sicrhau perthnasedd o ran polisi ac arwyddocâd ymarferol.

Gweler isod am fanylion ein prosiectau presennol a blaenorol.

Y Prosiect Seiberderfysgaeth logo
Seiber-gyfraith a Chymdeithas Abertawe logo