Is-Ganghellor

Yr Is-Ganghellor yw prif weithredwr a phrif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Mae'n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r Brifysgol, ac yn gyfrifol am ei chynadlwyedd ariannol.  Mae Tîm Rheoli Uwch yn cefnogi'r Is-Ganghellor, sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o'r Brifysgol.

Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddol 

Y Cofrestrydd yw dirprwy brif weithredwr a phennaeth gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chymorth y Brifysgol.

Dirprwy Is-gangellorion

Mae gan y Brifysgol dau Dirprwy Is-ganghellor, sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o weithgareddau'r Brifysgol:

  • Cynllunio ac Adnoddau
  • Addysg

Dirprwy Is-ganghellor - Cynllunio ac Adnoddau

Dirprwy Is-ganghellor - Addysg