Is-Ganghellor

Yr Is-Ganghellor yw prif weithredwr a phrif swyddog academaidd a gweinyddol y Brifysgol. Mae'n rhoi arweiniad a chyfeiriad strategol i'r Brifysgol, ac yn gyfrifol am ei chynadlwyedd ariannol.  Mae Tîm Rheoli Uwch yn cefnogi'r Is-Ganghellor, sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o'r Brifysgol.

Cofrestrydd a Phennaeth Gweinyddol 

Y Cofrestrydd yw dirprwy brif weithredwr a phennaeth gwasanaethau proffesiynol, gweinyddol a chymorth y Brifysgol.

Dirprwy Is-gangellorion

Mae gan y Brifysgol bum Dirprwy Is-ganghellor,sydd â chyfrifoldebau rheoli dros agweddau penodol o weithgareddau'r Brifysgol: 

  • Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol
  • Ystadau, Adnoddau a Rhyngwladoli
  • Profiad y Myfyrwyr
  • Academaidd

Uwch Ddirprwy Is-ganghellor – Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol

Uwch Ddirprwy Is-ganghellor - Ystadau, Adnoddau a Rhyngwladoli

Dirprwy Is-ganghellor - Profiad y Myfyrwyr

Dirprwy Is-ganghellor - Academaidd

Cyfarwyddwr Cyllid