Croeso

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn dod ag arbenigedd ac adnoddau at ei gilydd o bopeth sy’n ymwneud â Chymru sydd wedi’u lleoli ar draws Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, gan annog ymchwil o ansawdd rhyngwladol sy’n torri tir newydd a chan uchafu synergedd ar draws disgyblaethau. Mae’r ganolfan yn gweithredu fel fforwm rhyngddisgyblaethol, yn rhedeg cyfresi seminarau ymchwil, cynhadledd flynyddol ar thema arbennig o berthnasedd cyfoes ac academaidd, ac yn denu ysgolheigion gwadd.

Ei hethos yw bod Cymru yn gymdeithas luosol â thraddodiadau cydfodoli a chyfoes pwysig o safbwynt diwylliannol a hanesyddol yn yr iaith Saesneg a’r Gymraeg. Mae Cymru hefyd wedi’i lleoli o fewn ystod o gyd-destunau hanesyddol a chyfoes ehangach. Mae’n rhan o’r Deyrnas Unedig. Mae hi’n wlad Geltaidd, ar ryw lefel. Mae’n diriogaeth Ewropeaidd. Mae ganddi gysylltiadau arwyddocaol tu hwnt â chymunedau ar wasgar yng Ngogledd a De America ac Awstralasia. Mae hi wedi bod, ac yn parhau i fod yn gartref i fewnfudwyr o sawl rhan wahanol o’r byd, sydd wedi ein helpu’n gyson i ailddiffinio'r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gymro neu’n Gymraes.

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn cymryd ei enw o’r actor llwyfan enwog a seren y byd ffilm, a gafodd ei eni’n Richard Walter Jenkins ym Mhont-rhyd-y-fen yng Nghwm Afan ym 1925 ac a gymerodd gyfenw ei warcheidwad cyfreithiol Philip Burton ym 1943. Cafodd Richard Burton ei enwebu am Wobr yr Academi ar saith achlysur. Mae ei berfformiadau ffilm enwocaf yn cynnwys ei rolau fel Mark Antony yn Cleopatra (1963), Thomas a Becket yn Becket (1964), Henry VIII yn Anne of the Thousand Days (1970) ac O’Brien yn 1984 (1984). Yn 2005 cafodd bapurau personol Richard Burton eu rhoi ym Mhrifysgol Abertawe, lle maent yn ffurfio rhan ganolog o’r cyfleuster newydd, Archif Richard Burton, a agorwyd yn ffurfiol ym mis Ebrill 2010.

Cyfarwyddwr:  Yr Athro Daniel Williams                                     Richard Burton Centre Blogspot

*Y Newyddion Diweddaraf - Tachwedd 2020*

Arddangosfa newydd am fywyd Richard Burton yn adrodd hanes seren ryngwladol y llwyfan ar sgrin