Dr Elaine Canning

Mae Dr Elaine Canning yn hanu o Belfast ac mae hi’n arbenigwr ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn ysgrifennwr. Mae ganddi MA a PhD mewn Astudiaethau Sbaenaidd o Brifysgol Queen’s, Belfast ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae hi’n Bennaeth Prosiectau Arbennig ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys Cystadleuaeth Stori Fer Genedlaethol Rhys Davies, yn ogystal â bod yn Swyddog Gweithredol Gwobr Dylan Thomas. Bydd ei nofel gyntaf, The Sandstone City, yn cael ei chyhoeddi gan Wasg Aderyn? yn 2022. Mae ei rolau allanol yn cynnwys aelodaeth o Bwyllgor Ymgynghori British Council Wales yn ogystal â chydweithio gyda Jaipur Literature Festival, India.

Matt Hughes photo

Gweinyddwr Marchnata ar gyfer prosiectau arbennig ym Mhrifysgol Abertawe yw Matthew Hughes. Ymunodd â'r Sefydliad Diwylliannol yn 2015 ac roedd am integreiddio ei sgiliau mewn ffotograffiaeth, dylunio creadigol a rheoli digwyddiadau mewn prosiectau a oedd yn amrywio o Wobr Dylan Thomas, Gŵyl Bod yn Ddynol a Gŵyl y Gelli. Mae ganddo ddiddordeb brwd yng nghelfyddydau a diwylliant Cymru ac mae wedi hyrwyddo gwaith llawer o bobl greadigol Cymru ar ddechrau eu gyrfaoedd dros y blynyddoedd.
Ymysg prosiectau creadigol eraill, mae Matthew wedi chwarae rôl allweddol fel curadur man geni Dylan Thomas yn Abertawe yn ystod dathliadau canmlwyddiant Dylan Thomas yn 2014 - gan ymchwilio'n helaeth ac ail-greu ystafell wely'r bardd ar adeg cyhoeddi ei lyfr cyntaf '18 Poems' ym 1934. Yn ei amser hamdden, bydd Mathew yn dogfennu tirwedd newidiol a thrigolion gorllewin Cymru drwy ei ffotograffiaeth.

Sidharth bio photo

Mae Sidharth Damodar yn Weinyddwr Marchnata DylanEd ac yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, a wnaeth gwblhau ei radd israddedig a'i radd Meistr yn yr un gyfadran lle mae'n gweithio nawr. Ymunodd ar ddiwedd 2021 ac mae'n awyddus iawn i ddatblygu ei sgiliau marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, wedi'i hybu gan ei gariad naturiol at farddoniaeth a'r celfyddydau llenyddol. Wedi gweithio fel Myfyriwr Llysgennad, mae ganddo brofiad o weithio yn yr Ŵyl Bod yn Ddynol a'r Daith Scribblers, ymhlith gwyliau diwylliannol eraill.
Y tu allan i'r gwaith, gallwch ei weld yn cymryd rhan frwdfrydig mewn amrywiaeth o chwaraeon, ac mae'n gefnogwr brwd iawn o dîm Arsenal.

Sam WJ photo

Bu Sam Ward-Jones yn gweithio i Brifysgol Abertawe ers dros bedair blynedd, gan ymuno â'r Sefydliad Diwylliannol fel Gweinyddwr Marchnata ar gyfer Prosiectau Arbennig ym mis Ionawr 2022. Fel aelod diweddaraf y tîm, mae Sam yn dod â mwy na 25 o flynyddoedd o brofiad gweinyddol i'r rôl wedi iddi weithio mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys fel Swyddog Gweithredol Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Chwaraeon i glwb rygbi nodedig ac fel Cynorthwy-ydd Personol Gweithredol yn y diwydiant cerddoriaeth.   Mewn blynyddoedd diweddar, trefnodd Sam ddau ddigwyddiad elusennol ar raddfa fawr gan ddefnyddio ei sgiliau helaeth o ran rheoli a threfnu digwyddiadau a rheoli prosiect. Bellach mae hi'n edrych ymlaen at roi'r profiad hwn ar waith fel rhan o dîm y Sefydliad Diwylliannol.