Cystadleuaeth ysgrifennu genedlaethol mawr ei bri ar gyfer ysgrifenwyr a anwyd neu sy’n byw yng Nghymru yw Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies. Cafodd y gystadleuaeth ei chreu nôl ym 1991 ac rydyn ni’n falch iawn o allu i rheoli wobr hon y mae sôn mawr amdani ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies ar y cyd â Parthian Books.

Ynglŷn â Rhys Davies

Rhys Davies

Roedd Rhys Davies, a anwyd ym Mlaenclydach ger Tonypandy yn y Rhondda ym 1901, gyda’r ysgrifenwyr rhyddiaith Cymreig mwyaf ymroddedig, toreithiog a medrus a oedd yn ysgrifennu’n Saesneg. Gan ymroi’n ddiwyro a heb fawr o barch tuag at lwyddiant masnachol, bu’n ymarfer crefft yr ysgrifennwr am ryw bum deg o flynyddoedd ar ffurf y stori fer a’r nofel gan gyhoeddi yn ystod ei oes gorff sylweddol o waith sydd bellach yn waddol i’w fri llenyddol. Rhwng popeth, ysgrifennodd fwy na chant o straeon, ugain nofel, tair nofel fer, dau lyfr topograffigol am Gymru, dwy ddrama a hunangofiant.

Gwobrau

  • Gwobr 1af - £1,000 o bunnoedd sterling a chaiff y cais buddugol ei gyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2022.

  • 11 x Gwobr arall/Rownd derfynol gwobrau - £100 yr un a chaiff y ceisiadau eu cyhoeddi mewn antholeg o straeon byrion a gyhoeddir gan Parthian Books yn 2022.

Sut y Gystadlu

Ar agor ar gyfer ceisiadau: DYDD LLUN 13eg RHAGFYR 2021
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: DYDD MAWRTH 22ain MAWRTH 2022 AM HANNER NOS

Sut y Gystadlu:

  1. Darllenwch y Rheolau, Telerau ac Amodau Mynediad - Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2022
  2. Dalu’r ffi gystadlu ac i gael eich cyfeirnod unigryw CLICIWCH YMA. I gael manylion am gymhwysedd i gael mynediad am ddim, edrychwch ar y telerau ac amodau.
  3. Llenwch y ffurflen gais CLICIWCH YMA.

 

Rachel Trezise

Mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y bydd Rachel Trezise yn feirniad gwadd ar gyfer cystadleuaeth 2022. 

Mae Rachel Trezise yn nofelydd ac yn ddramodydd o Gwm Rhondda. Enillodd ei nofel gyntaf In and Out of the Goldfish Bowl le ar yr Orange Futures List yn 2002. Yn 2006, enillodd ei chasgliad ffuglen fer cyntaf Fresh Apples Wobr Dylan Thomas. Enillodd ei hail gasgliad ffuglen fer Cosmic Latte ddyfarniad y darllenwyr yng Ngwobr Edge Hill yn 2014.  Teithiodd ei drama ddiweddaraf 'Cotton Fingers' o gwmpas Iwerddon a Chymru ac enillodd Wobr Summerhall Lustrum yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2019. Rhyddhawyd ei nofel ddiweddaraf Easy Meat yn 2021.

'Take a Bite': The Rhys Davies Anthology lansiad ar-lein - Medi 2021