Cystadleuaeth ysgrifennu genedlaethol mawr ei bri ar gyfer ysgrifenwyr a anwyd neu sy’n byw yng Nghymru yw Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies. Cafodd y gystadleuaeth ei chreu nôl ym 1991 ac rydyn ni’n falch iawn o allu ail-lansio’r wobr hon y mae sôn mawr amdani ar ran Ymddiriedolaeth Rhys Davies ar y cyd â Parthian Books.

Blodeugerddi a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Ynglŷn â Rhys Davies

Rhys Davies

Roedd Rhys Davies, a anwyd ym Mlaenclydach ger Tonypandy yn y Rhondda ym 1901, gyda’r ysgrifenwyr rhyddiaith Cymreig mwyaf ymroddedig, toreithiog a medrus a oedd yn ysgrifennu’n Saesneg. Gan ymroi’n ddiwyro a heb fawr o barch tuag at lwyddiant masnachol, bu’n ymarfer crefft yr ysgrifennwr am ryw bum deg o flynyddoedd ar ffurf y stori fer a’r nofel gan gyhoeddi yn ystod ei oes gorff sylweddol o waith sydd bellach yn waddol i’w fri llenyddol. Rhwng popeth, ysgrifennodd fwy na chant o straeon, ugain nofel, tair nofel fer, dau lyfr topograffigol am Gymru, dwy ddrama a hunangofiant.

MAE'R CYSTADLEUAETH WEDI CAU AM ENTRIES

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 22 Mawrth 2021

Rheolau, Telerau ac Amodau Mynediad - Cystadleuaeth Stori Fer Rhys Davies 2021

Julia Bell

Mae’n bleser mawr gennym ni gyhoeddi y bydd Julia Bell yn feirniad gwadd ar gyfer cystadleuaeth 2021. 

Mae Julia Bell yn ysgrifennydd ac yn Ddarllenydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Birkbeck lle mae'n Gyfarwyddwr Cwrs yr MA mewn Ysgrifennu Creadigol. Mae ei gwaith yn cynnwys barddoniaeth, traethodau a straeon byrion a gyhoeddwyd yn y Paris Review, Times Literary Supplement, The White Review, Mal Journal, Comma Press, ac fe'i recordiwyd ar gyfer y BBC. Mae ei thraethawd diweddaraf hyd llyfr, Radical Attention, newydd gael ei gyhoeddi gan Wasg Peninsula.