‘Do Welsh Museums Matter?’ David Anderson

Nos Fercher 1 Rhagfyr, 6yh-7yh
Darlithfa Faraday, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe
Digwyddiad rhad ac am ddim - trwy docyn. Archebwch yma.

Traddodir Darlith Flynyddol Richard Burton eleni gan David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae David Anderson wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru - National Museum Wales ers 2010. Dechreuodd ei yrfa fel athro hanes ysgol uwchradd, ac yna daeth yn addysgwr mewn amgueddfeydd. Ochr yn ochr â'i waith mewn amgueddfeydd, mae wedi ysgrifennu adroddiad i Lywodraeth y DU, ‘A Common Wealth: Museums in the Learning Age’ (1999) ac wedi creu a chyd- gadeirio Grŵp Diwylliannol Exhibition Road (2001 - 2008), consortiwm o 20 sefydliad diwylliannol yn ardal South Kensington, Llundain.

Darlithoedd Blaenorol:

Siaradwyr

25 Ebrill 2013:  George W. S. Abbey Sr.

'Wales, America and the Space Race'

4 Hydref 2011:  John McGrath

‘From Blackwood to Brecon to Port Talbot’s Passion: The National Theatre Wales journey’