Trosolwg

Mae EngD yn rhaglen lefel ddoethuriaeth amser llawn dros bedair blynedd. Mae'r cynllun pedair blynedd yn cynnwys modiwlau a addysgir a phrosiect ymchwil a arweinir gan ddiwydiant.

Prosiect ymchwil

Cynhelir y prosiect ymchwil fel partneriaeth rhwng y cwmni cydweithiol a Phrifysgol Abertawe. Mae'r prosiect ar sail problem beirianegol go iawn a chaiff ei diffinio gan y partner diwydiannol. Bydd y cynnwys yn heriol ac yn arloesol.

Fel Peiriannydd Ymchwil ar y rhaglen EngD, byddwch yn treulio o leiaf hanner eich amser gyda'r cwmni cydweithiol ar y prosiect ymchwil. Byddwch fel arfer yn dechrau'r prosiect ymchwil o fewn chwe mis ar ôl dechrau'r rhaglen EngD.

Ar ddiwedd y rhaglen EngD, cyflwynir traethawd ymchwil heb fod yn fwy na 100,000 o eiriau, sy'n dangos ymchwil gwreiddiol sy'n cyfrannu'n sylweddol at y maes pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

Gofynion mynediad

Mae EngD ym Mhrifysgol Abertawe'n addas i raddedigion sydd â gradd ail ddosbarth uwch neu well mewn Peirianneg neu Wyddor Ffisegol perthnasol, neu sydd â chymhwyster gradd Meistr perthnasol. 

Mae rhai o'n prosiectau'n bosib oherwydd cyllid gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Rhaglen Weithredol Gorllewin Cymru a'r Cymoedd Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 2014-2020, a reolir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Os felly, bydd angen i chi fodloni'u meini prawf cymhwysedd.