Chwaraeon Elit

Mae gan Brifysgol Abertawe hanes o feithrin chwaraewyr dawnus o'r radd flaenaf, sydd wedi cystadlu ar lefel ryngwladol a chenedlaethol.

Er bod Chwaraeon Abertawe yn cefnogi ac yn annog datblygiad ym mhob maes, rydym wedi dewis rhoi pwyslais ar chwaraeon elit

Ein Chwaraeon Elit

Rygbi

Alumni Rugby Trio

Mae gan Glwb Rygbi Prifysgol Abertawe hanes balch a llwyddiannus iawn. Yn ddiweddar, mae wedi sefydlu Academi Berfformiad i sicrhau bod ein carfan bresennol yn gallu cyflawni a datblygu yn ystod eu hamser yn y brifysgol a chyflawni llwyddiant academaidd yr un pryd.

Gallwch ddarllen rhagor yma >