MoU Swim Wales

Mae Nofio Cymru, Corff Llywodraethu Gweithgareddau Dyfrol Cenedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi partneriaeth nodedig â Phrifysgol Abertawe. 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi partneriaeth newydd Prifysgol Abertawe â Nofio Cymru, sef y corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer chwaraeon dŵr yng Nghymru.

Mae'r cyfle hwn yn ein galluogi i ddatblygu rhaglenni cydweithredol a mentrau ac mae'n ategu rhaglen perfformiad nofio o safon fyd-eang ac amgylchedd a fydd yn denu, yn datblygu ac yn cadw athletwyr dawnus. Drwy weithio'n agos gyda Nofio Cymru, rydym yn sicrhau bod ein hathletwyr gorau sy'n fyfyrwyr yn meithrin perthynas gref â'r corff llywodraethu cenedlaethol a bod llwybr dichonol i'r amgylchedd nofio elît.


Gallwch ddarllen rhagor yma: https://bit.ly/3Q1xtci 

Rhannu'r stori