Ysgoloriaeth newydd i goffâu cyfraniad arbennig Hywel Teifi Edwards

Mae Academi Hywel Teifi wedi lansio apêl er mwyn sefydlu ysgoloriaeth newydd er cof am Hywel Teifi Edwards.

Nod Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi fydd cefnogi myfyrwyr ôl-radd cyfrwng Cymraeg sydd am astudio maes yn ymwneud â chyfraniad Hywel Teifi i ddysg a diwylliant Cymru - yn benodol ym meysydd:

  • Hanes
  • Llenyddiaeth
  • Cymraeg
  • Gwleidyddiaeth
  • Y cyfryngau‌
  • Drama
  • Crefydd
  • Astudiaethau Diwylliannol 

Yn 2020, bydd y Brifysgol yn dathlu ei chanmlwyddiant, a bydd hi’n ddegawd ers sefydlu’r Academi ym Mhrifysgol Abertawe er cof am Hywel Teifi, lle dreuliodd 30 mlynedd yn darlithio.

Wrth lansio’r Ysgoloriaeth, mae Academi Hywel Teifi yn gofyn i bobl gyfrannu ati yn fisol, gyda’r bwriad o wobrwyo’r deiliad cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, sir enedigol Hywel Teifi Edwards, y flwyddyn nesaf.

Gallwch lawrlwytho taflen Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi  am fanylion neu lenwi'r ffurflen arlein isod i gyfrannu. 

Cyfrannu i Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi