Astudiwch gyda ni

Os ydych eisiau gyrfa gyffrous yn y sector cyfrifeg a/neu sector sy’n gysylltiedig â chyllid, efallai yn un o’r pedwar cwmni cyfrifeg mawr (Deloitte, Ernst & Young, KPMG neu PricewaterhouseCoopers), mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Rydym ymysg y 5 Gorau yn y DU am Ragolygon Graddedigion (The Times a The Sunday Times 2018).

Ein Graddau

Cwrdd â'n graddedigion

Cwrdd â'n graddedigion

Graddiais o Brifysgol Abertawe yng Ngorffennaf 2017 gyda gradd Dosbarth 1af mewn Cyfrifeg a Chyllid, oedd yn cynnwys blwyddyn mewn diwydiant.

Fe wnaeth y cwrs roi sylfaen gwych o wybodaeth i mi i ddechrau gyrfa fel cyfrifydd a rhoddodd sawl rhyddhad rhag arholiadau gyda’r holl gyrff cyfrifeg.

Ers graddio, dw i wedi ymuno â Deloitte, un o’r ‘4 Cwmni Mawr’ cyfrifeg a gwasanaethau proffesiynol, yn gweithio o fewn eu llinell wasanaeth Archwilio a Chynghori Risg.”

- Andrew Woods, Cyfrifeg a Chyllid