Astudiwch gyda ni

Os ydych eisiau gyrfa gyffrous yn y sector cyfrifeg a/neu sector sy’n gysylltiedig â chyllid, efallai yn un o’r pedwar cwmni cyfrifeg mawr (Deloitte, Ernst & Young, KPMG neu PricewaterhouseCoopers), mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

Pam mae Prifysgol Abertawe i chi

10 uchaf yn y du, Ragolygon Graddedigion (Complete University Guide 2020)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
20 uchaf a du, boddhad myfyrwyr (NSS 2019)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
Y 25 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2020)
Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu

Ein Graddau

Dysgwch fwy am ein graddau BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

Clywch gan ein graddedigion