Meysydd ymchwil

Mae arbenigedd academaidd yr Ysgol yn eang ac rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer meysydd canlynol y Gyfraith:

 • Y Gyfraith Gyffredinol, y Gyfraith Gontractau a’r Gyfraith Fasnachol
 • Cyfraith Forwrol
 • Cyfraith Olew a Nwy
 • Y Gyfraith Gyhoeddus ar draws meysydd domestig, rhanbarthol a rhyngwladol, gan gynnwys: Y Gyfraith Weinyddol; Y Gyfraith Feddygol, Hawliau plant; Y Gyfraith Gyfansoddiadol; datganoli; Y Gyfraith Economaidd; Y Gyfraith Amgylcheddol; Y Gyfraith feddygol a biofoesau
 • Y Gyfraith Droseddol a'r Gyfraith mewn perthynas â Therfysgaeth, Seibr-Derfysgaeth a Gwrth-Derfysgaeth

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau yn y meysydd Troseddeg canlynol:

 • Seiberdroseddu a Therfysgaeth
 • Y Gyfraith Feddygol a Biofoeseg
 • Niwrodroseddeg a Biofoeseg
 • Gwasanaethau Cyfnod Prawf a Rheoli Troseddwyr
 • Dedfrydu a'r Llysoedd
 • Gwaith rhyw
 • Troseddwyr Treisgar a Rhyw
 • Cyfiawnder Ieuenctid

Rhaglenni ymchwil cyfun

Yn ogystal, mae gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton fyfyrwyr PhD sydd bellach yn rhan o raddau cyfun â Phrifysgol Leiden yn yr Iseldiroedd ac Université Grenoble-Alpes.

Dysgwch ragor am ein graddau ymchwil.

Gwneud cais i ysgol y gyfraith

Defnyddiwch ein hopsiwn Dod o hyd i Oruchwylydd i ddysgu rhagor am ein hacademyddion sy’n gallu eich goruchwylio a‘ch cefnogi yn eich gradd ymchwil.

A oes angen ambell ganllaw arnoch chi ar gyfer ysgrifennu’ch cais? Bydd ein Canllaw i Wneud Cais yn eich tywys drwy’r broses.

Joe Whittaker