Pam y dylech chi wneud gradd ôl-raddedig a addysgir yn Abertawe?

Bydd gradd ôl-raddedig a addysgir yn caniatáu i chi astudio maes diddordeb arbenigol yr ydych wedi datblygu yn ystod eich astudiaethau blaenorol neu yn eich gyrfa. Bydd yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau presennol bydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd ac yn eich paratoi ar gyfer ymchwil academaidd bellach. Chwiliwch am eich cwrs: 

Chwilotwr Cyrsiau A-Y

Dyma pam y dylech ystyried gradd ôl-raddedig a addysgir yn Abertawe: