Coronafeirws: y diweddaraf

Efallai rydych wedi derbyn hysbysiad dyddiad dychwelyd oddi

Efallai rydych wedi derbyn hysbysiad dyddiad dychwelyd oddi wrth Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe ddoe. Anfonwyd yr hysbysiad hwn ar gam o ganlyniad i newidiadau i osodiadau yn ein System Rheoli Llyfrgell, Alma.

Gallwch anwybyddu'r hysbysiad. Does ddim angen i chi gwneud unrhyw beth. Ni chaiff unrhyw ddirwyon eu codi ar eich cyfrif. Os ydych chi'n fyfyriwr blwyddyn olaf ac rydych wedi gadael llyfrau at un o'r lleoliadau gollwng, peidiwch â phoeni. Pan bod staff yn ôl ar gampws, caiff y llyfrau eu dychwelyd a'u dileu o'ch cyfrif heb godi dirwyon.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw bryder ac anghyfleustra a achoswyd.

Chwilio Catalog y Llyfrgell