Chwilio Catalog y Llyfrgell iFind

Chwiliad Uwch

Diweddariad ar wasanaethau Llyfrgelloedd Parc Singleton a'r Bae yr hydref hwn

Newyddion da! Bydd Gwasanaethau Llyfrgell Prifysgol Abertawe'n cynnig dewisiadau i ddefnyddwyr Llyfrgelloedd Singleton a'r Bae yr hydref hwn pan ddaw at fannau astudio yn y Llyfrgell.

O 27 Medi:

· Bydd ardaloedd agored, wedi’u hawyru dda, ar gael ar sail mynediad agored, heb orfod cadw lle.

· Bydd defnyddwyr yn gallu archebu ardaloedd llai, gan gynnwys podiau astudio mewn grŵp, a rhaid gwisgo mygydau.

· Bydd yn rhaid i ddefnyddwyr y llyfrgell wisgo gorchuddion wyneb wrth eistedd mewn ardaloedd llai lle nad oes modd cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ac wrth symud o gwmpas y llyfrgelloedd.

· Bydd defnyddwyr y llyfrgell yn gallu pori drwy'r silffoedd llyfrau a defnyddio Ardaloedd Argraffu heb orfod cadw lle ymlaen llaw.

· Bydd y Desgiau Gwybodaeth ar agor ar gyfer ymholiadau. Mae sgriniau Plexi yn eu lle.

· Bydd rhaid i ddefnyddwyr y llyfrgell ddangos cardiau adnabod staff/myfyrwyr wrth y mynedfeydd.

· Bydd pwyntiau diheintio drwy gydol yr adeiladau a gofynnir i ddefnyddwyr ddiheintio gweithfannau cyn ac ar ôl eu defnyddio.

· Bydd arwyddion drwy gydol yr adeiladau yn atgoffa defnyddwyr i olchi dwylo'n aml, diheintio eu dwylo a'u gweithfannau a gwisgo gorchudd wyneb.

· Bydd y llyfrgelloedd ar agor 24 awr y dydd o 27 Medi

Mae rheolau a rheoliadau ynghylch Covid-19 yn parhau i fod ar waith, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a'r Brifysgol, ac rydym yn parhau i gynnig cymorth ar-lein ar gyfer ein gwasanaethau ble bynnag y bo modd. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaeth Cwsmer drwy ffôn, e-bost neu sgwrs fyw.