Aelodau'r GYCB

Enw Diddordebau Ymchwil
Dr Alan Bilton
(Cyd-drefnydd)
 

Ysgrifennu Creadigol, Ffuglen Gyfoes, Ôl-foderniaeth, Swrealaeth, Ffilmiau Mud

Dr Richard Robinson
(Cyd-drefnydd)
 

Moderniaeth ac ysgrifennu cyfoes, ysgrifennu modern Iwerddon, damcaniaethau arddull, astudiaethau ffiniau

Dr Rachel Farebrother  

Collage; Llenyddiaeth a diwylliant pobl dduon yr UD; cylchgronau modernaidd; ymagweddau rhyngddisgyblaethol at foderniaeth ac Affro-foderniaeth yr UD; Damcaniaeth ffeministaidd ddu 

Athro Kirsti Bohata  

Damcaniaeth ôl-drefedigaethol ac ysgrifennu Cymreig yn Saesneg; astudiaethau ffeministaidd, queer ac anabledd rhyngddisgyblaethol

Dr Anne Lauppe-Dunbar  

Ysgrifennu Creadigol, ffuglen hanesyddol, golygu, camddefnyddio cyffuriau mewn chwaraeon, terfysgaeth plant 

Dr Elaine Canning  

Cyfarwyddwr y Sefydliad Diwylliannol, Ysgrifennu Creadigol, ffuglen hanesyddol 

Athro Julian Preece  

Llenyddiaeth Almaeneg, gwleidyddiaeth a'r dychymyg llenyddol; straeon ac adroddwyr straeon; addasiadau

Athro Daniel Williams  

Llenyddiaeth, Ethnigrwydd a Chenedlaetholdeb, Llenyddiaethau Cymru a Gogledd America

Dr Joanna Rydzewska  

Sinema'r Byd ac Ewrop, yn enwedig Gwlad Pwyl

Athro Tudur Hallam  

Llenyddiaeth Gymraeg, barddoneg, ysgrifennu creadigol, drama cynllunio iaith, cyfieithu, addysgu iaith

Dr Francesca Rhydderch  

Ysgrifennu Creadigol, y nofel a'r stori fer, ysgrifennu o Gymru yn Gymraeg a Saesneg

Owen Sheers  

Ysgrifennu creadigol (barddoniaeth, ffuglen, drama) prosiectau theatraidd hybrid, rhaglenni dogfen am y celfyddydau ar gyfer y teledu a radio

Dr Eoin Price  

Shakespeare, drama fodern gynnar, y canon llenyddol, cynulleidfaoedd, cof, amser

Dr Laura Kalas  

Ysgrifennu canoloesol gan fenywod, gan gynnwys testunau defosiynol; rhywedd a rhywioldeb; llenyddiaeth a meddygaeth 

Athro Jasmine Donahaye  

Ysgrifennu ffeithiol creadigol, ysgrifennu am natur, Astudiaethau Iddewig Prydeinig, Llenyddiaeth Saesneg Cymru

Dr Roberta Magnani  

Ffeministiaeth groestoriadol, astudiaethau canoloesol, Chaucer, llawysgrifau a damcaniaeth queer

Dr Chris Pak  

Ffuglen wyddonol, iwtopia, terraffurfio a geo-beirianneg, newid yn yr hinsawdd, astudiaethau dynol-anifeiliaid, adeiladu bydoedd, isadeiledd, systemau technegol-gymdeithasol

Dr Alexia Bowler  

Ieithyddiaeth Gymhwysol, Ffeministiaeth, Neo-fictorianaeth, Menywod mewn Ffilmiau, Ffuglen Wyddonol, Technoleg