“Does dim byd mwy amserol na sefydlu a gweithredu arsyllfa i ddarparu dadansoddiad a chaniatáu i ddiwygiadau polisi fod yn seiliedig ar dystiolaeth: tystiolaeth o fethiannau a thystiolaeth o lwyddiant”
Ruth Dreifuss, cyn Lywydd y Cydffederasiwn Swisaidd, Cadeirydd y Comisiwn Byd-eang ar Bolisi Cyffuriau

YNGLŶN Â'R ARSYLLFA


Ceir craffu cynyddol ar bolisïau a rhaglenni cenedlaethol a rhyngwladol ym maes cyffuriau sy'n blaenoriaethu gorfodi'r gyfraith a chosbi llym er mwyn ceisio atal sylweddau a reolir rhag cael eu meithrin, eu cynhyrchu, eu masnachu a'u defnyddio - yr hyn sy'n cael ei adnabod bellach fel y 'rhyfel ar gyffuriau'. Nod yr yw hyrwyddo polisi cyffuriau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a hawliau dynol, drwy fonitro, dadansoddi ac adrodd am ddatblygiadau polisi yn gynhwysfawr ac yn drylwyr, ar lefelau cenedlaethol a rhyngwladol. Gan weithredu fel llwyfan i allu ymestyn allan ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd eang ac amrywiol, mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn ceisio helpu i wella soffistigeiddrwydd y ddadl bolisi bresennol ymhlith ffurfyddion barn elît yn ogystal ag o fewn cymunedau gorfodi'r gyfraith a chreu polisïau. Mae'r Arsyllfa yn ymwneud ag amrywiaeth o weithgareddau ymchwil sy'n archwilio nid yn unig dynameg a goblygiadau materion polisi presennol a rhai sy'n datblygu, ond hefyd y prosesau sydd y tu ôl i newidiadau mewn polisi ar lefelau llywodraethu amrywiol.

Mae'r holl ddeunydd GDPO a gyhoeddir ar y wefan hon wedi'i drwyddedu o dan CC-BY


Tudalennau Prosiectau

PROSIECT AFFRICA

Dyn yn seathu gwn

Cyffuriau a gwrthdaro

Gun

Archif Prosiectau

Deilen canabis

Y CENHEDLOEDD UNEDIG

Baner Y CENHEDLOEDD UNEDIG

PROSIECT MARCHNADOEDD CYFFURIAU CUDD

Delio cyffuriau

Pob Prosiect

logo

PROSIECT METRIG

Wordle

Cannabis Innovate

Canabis

DIWEDDARAF