dail
Map

Amdanom ni

Mae'r Ganolfan Biomathemategaidd yn darparu ffocws traws-gymunedol, rhyngddisgyblaethol i arbenigwyr o bob rhan o'r Coleg Gwyddoniaeth a thu hwnt gyda diddordebau ar y rhyngwyneb rhwng mathemateg a bioleg neu feddyginiaeth. Ein nod yw meithrin cydweithrediadau sy'n ddiddorol i'r ddwy ochr, gan arwain at ddatblygiadau newydd yn y ddau faes.

Drwy fanteisio ar wybodaeth gyflenwol a chyfoethog ar draws disgyblaethau, rydym yn anelu at ddatblygu dulliau mathemategol, ystadegol a dulliau cyfrifiadurol rhagfynegol sy'n seiliedig ar fioleg newydd, i fynd i'r afael â chwestiynau cyfoes mewn bioleg a meddygaeth, a gobeithio, ar yr un pryd, arwain at ddatblygiadau damcaniaethol newydd yn mathemateg a chyfrifiadureg.

Lawnsio y ganolfan biomathemateg

Llwyddiant Lawnsio!

Lansiodd y Coleg Gwyddoniaeth y Ganolfan Biomategata yn swyddogol. Amlinellodd yr Athro Matt Jones, Pennaeth y Coleg, a'r Athrawon Cysylltiol Elaine Crooks a Luca Borger eu gweledigaeth ar gyfer y Ganolfan ynghyd ag enghreifftiau o brosiectau PhD ar y cyd, prosiectau ymchwil ôl-ddoethuriaeth ar y cyd, cyfleoedd PhD a digwyddiadau.