Mae Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe wedi’i ddewis i gynnal nifer o ddigwyddiadau ar gyfer Being Human 2022, unig ŵyl genedlaethol y dyniaethau yn y DU.

Bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae Being Human yn cael ei arwain gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig. Mae’r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd y tri phrif gorff sy’n ymroddedig i gefnogi a hyrwyddo ymchwil dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol. 
  Being Human Logos

Bydd Bod yn Ddynol yn dychwelyd rhwng 10 a 19 Tachwedd a bydd thema eleni, sef ‘Torri tir newydd’. Mae Bod yn Ddynol yn ŵyl am ddim a gynhelir mewn sawl dinas gyda channoedd o ddigwyddiadau am ddim i ddangos sut mae ymchwilwyr y dyniaethau'n gweithio bob dydd ar faterion sy'n llywio'r byd rydym yn byw ynddo.

Bydd Sefydliad Diwylliannol Prifysgol Abertawe'n cyflwyno'r holl ddigwyddiadau ar-lein ac am ddim mewn cydweithrediad ag amrywiaeth o bartneriaid o ardaloedd ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Partneriaid: Llyfrgell Glowyr De Cymru, gweithdy Dove, Banwen, Oriel Gelf Glynn Vivian, Archifau Richard Burton, Academi Hywel Teifi, a nifer o ysgolion cyfrwng Saesneg a Chymraeg.

Dydd Sadwrn 12fed Tachwedd

Dydd Llun 14eg Tachwedd

Dydd Sadwrn 19eg Tachwedd

Image credits Credits from l to r: Wales Congress in Support of Mining Communities; Swansea University; South Wales Miners’ Library; Francis family; South Wales Miners’ Library; Wales Congress in Support of Mining Communities

Credydau elwedd
Credydau o'r chwith i'r dde: Cyngres Cymru i Gefnogi Cymunedau Glofaol; Prifysgol Abertawe; Llyfrgell Glowyr De Cymru; Teulu Francis; Llyfrgell Glowyr De Cymru; Cyngres Cymru i Gefnogi Cymunedau Glofaol