Mae'r Swistir wedi'i lleoli yng nghanol Ewrop ac mae ganddi ffiniau â Ffrainc i'r gorllewin, yr Eidal i'r de, Awstria a Liechtenstein i'r dwyrain a'r Almaen i'r gogledd.  Mae'r gaeafau yno'n oer, yn lawog ac mae'n bwrw eira ac mae'r hafau'n oerach neu'n gynnes, yn gymylog ac yn fwll. Caiff y Swistir ei hystyried yn un o'r gwledydd mwyaf diogel yn Ewrop ac mae'r wlad brydferth hon yn cynnig digon o ddewis i fyfyrwyr – o'i golygfeydd godidog, i'w chwaraeon alpaidd, Gruyère, caws enwog y wlad, ac wrth gwrs siocled Lindt!

Caiff Prifysgol Abertawe ei phartneru â'r canlynol: