Darganfyddwch i ble y bydd eich gradd yn mynd â chi ...

Gall pob Coleg ym Mhrifysgol Abertawe gynnig profiad unigryw i chi astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, gan ddibynnu ar eich cynllun gradd. Dewiswch eich Coleg i gael gwybodaeth ac arweiniad penodol.

Cyfadran y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Llyfrgell gyda myfyrwyr yn astudio

Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Myfyriwr Peirianneg Gemegol

Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd