DARGANFYDDWCH I BLE Y BYDD EICH GRADD YN MYND Â CHI...

Gall pob Coleg ym Mhrifysgol Abertawe gynnig profiad unigryw i chi astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, gan ddibynnu ar eich cynllun gradd. Dewiswch eich Coleg i gael gwybodaeth ac arweiniad penodol.

Yr Ysgol Reolaeth

Yr Ysgol Reolaeth

Yr Ysgol Feddygaeth

Yr Ysgol Feddygaeth

Y Gyfraith

Y Gyfraith