Coronafeirws: y diweddaraf
Myfyriwr yn codi arian o beiriant darparu arian

Mae nifer o fwrsariaethau a grantiau gwahanol ar gael i'ch helpu gyda chostau eich cyfnod dramor, i gynorthwyo gyda chostau teithio, ffioedd llety a threuliau beunyddiol cyffredinol. Bydd y cyllid sydd ar gael yn dibynnu ar ble rydych chi'n mynd a pha mor hir y byddwch yn aros yno. Ceir manylion llawn am bob bwrsariaeth isod. Sylwer y gall symiau'r bwrsariaethau amrywio bob blwyddyn.

BWRSARIAETHAU AR GYFER BLWYDDYN NEU SEMESTER DRAMOR

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer blwyddyn neu semester dramor, naill ai ar gyfer gweithio neu astudio dramor ar raglen gymeradwy, bydd y Tîm Ewch yn Fyd-eang yn gallu cefnogi'ch cais ar gyfer y bwrsariaethau canlynol, lle bo'n berthnasol.

FFIOEDD DYSGU A BENTHYCIADAU I FYFYRWYR

Mae'n bwysig eich bod yn cofio gwneud cais am eich Benthyciad i Fyfyrwyr fel arfer a sicrhau eich bod wedi cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe hyd yn oed yn ystod eich amser dramor fel y gallwch dalu'r lefel gywir o ffioedd dysgu.

BWRSARIAETHAU HAF A RHAGLENNI BYR

Ewch i dudalennau Cyllido'r Rhaglen Haf i gael gwybodaeth fanwl am yr amrywiaeth o fwrsariaethau sydd ar gael. Mae'r ffenestr ymgeisio gyfredol wedi cau ar 30 Mehefin ac mae ffenestri cymwysiadau treigl yn parhau trwy gydol yr Haf. Os ydych chi'n ansicr pa fwrsariaeth rydych chi'n gymwys i'w derbyn, cysylltwch â'r Tîm Go Global i gael mwy o wybodaeth.