Mae’r Coleg Peirianneg yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau i’w fyfyrwyr o ran astudio, gweithio a threulio’r haf dramor. Gallwch dreulio blwyddyn yn Ewrop, neu dreulio semester yn UDA neu’r haf yn Sambia....dewiswch y rhaglen berthnasol isod i gael rhagor o wybodaeth. Gall y dewisiadau sydd ar gael i chi ddibynnu ar fanylion y setliad Brexit a negodir gan lywodraeth y DU.