Llyfrau ar silffoedd yn Llyfrgell y Bae
Eich canllaw i fenthyg adnoddau o'r llyfrgell

Benthyg adnoddau Llyfrgell

Myfyrwyr israddedig

Nifer o eitemau - 30 (dros bob llyfrgell) (uchafswm o 15 eitem o Barc Dewi Sant)

Benthyciad arferol - 4 wythnos

Ceisiadau cydredol - 10

Myfyrwyr ôl-raddedig a Staff Benthycwyr allanol

Gwiriwch eich cyfrif llyfrgell ar iFind yn gyson ar gyfer dyddiadau dychwelyd, adalwadau, a gwybodaeth bwysig arall sy'n ymwneud a'ch cyfrif. Gall cyfyngiadau ac eithriadau benthyca fod yn berthnasol. Cysylltwch â Llyfrgell MyUni os ydych yn ansicr o unrhyw beth. Rydym yma i'ch helpu!