Llyfrau ar silffoedd yn Llyfrgell y Bae
Eich canllaw i fenthyg adnoddau o'r llyfrgell

Benthyg adnoddau Llyfrgell

Myfyrwyr israddedig

Nifer o eitemau - 30 (dros bob llyfrgell) (uchafswm o 15 eitem o Barc Dewi Sant)

Benthyciad arferol - 4 wythnos

Ceisiadau cydredol - 10

Myfyrwyr ôl-raddedig a Staff Benthycwyr allanol

Gall cyfyngiadau ac eithriadau benthyca fod yn berthnasol. Gwiriwch eich cyfrif iFind yn gyson am ddyddiadau dychwelyd cyfredol, eitemau sydd wedi'u hadalw, diweddariadau i geisiadau a gwybodaeth bwysig arall sy'n berthnasol i'ch cyfrif.

Os oes angen eitem arnoch ar frys a dydy o ddim ar gael trwy ein Gwasanaeth Cais a Chasglu, cysylltwch â Llyfrgell MyUni a byddwn yn ceisio cyflawni'ch cais gydag e-lyfr.