Trosolwg

Mae'r Labordy Efelychu a Phrofi Peirianneg Fiofeddygol (Labordy BEST) yn gartref i grŵp ymchwil bywiog ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Labordy BEST yn meithrin synergedd o arbenigedd cyfrifiadurol ac arbrofol i gyflawni dealltwriaeth sylfaenol, technolegau arloesol ac atebion gofal iechyd rhyngddisgyblaethol.

Mae Labordy BEST yn cynnig lle i ymchwilwyr rhyngddisgyblaethol ddatblygu syniadau o'r cysyniad cychwynnol i weithgynhyrchu, offerynnau a phrofion ynghyd â mecaneg gyfrifiadurol, dysgu peiriannau a llifau gwaith dadansoddeg data, a vice versa.

Mae'r grŵp arbenigedd deinamig yn defnyddio arbenigedd efelychu a phrofion i gynnig allbynnau ymchwil o safon, yn ogystal â gwasanaethau a chynnyrch i ddiwallu anghenion unigryw ein cydweithwyr ym maes gofal iechyd a diwydiant.

*Rydym yn falch iawn o fod yn cynnal cynhadledd BioMedEng23 yn Arena Abertawe*

BESTLab

Cofrestrwch yma ar gyfer BioMe

Staff a Myfyrwyr

Staff a Myfyrwyr

Cysylltiadau

Dr Hari Arora

Athro Cyswllt, Biomedical Engineering
+44 (0) 1792 604596
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Dr Raoul van Loon

Athro Cyswllt, Biomedical Engineering
+44 (0) 1792 602018
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig