Lord Donald Anderson

Lord Donald Anderson

Hanes modern a gwleidyddiaeth

Donald Anderson (Y GwirAnrhydeddus Yr Arglwydd Anderson o Abertawe DL)

Ers graddio ym 1960 â gradd mewn Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, mae Donald Anderson wedi cael gyrfa syfrdanol mewn sawl swydd.

Yn ystod y pedair blynedd gyntaf o'i yrfa broffesiynol, bu Donald yn gweithio ar gyfer Gwasanaeth Diplomataidd Ei Mawrhydi cyn dod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe ym 1964. Treuliodd Donald 14 mlynedd yn fargyfreithiwr ar gyfer y deml fewnol a phedair blynedd yn Gynghorydd ar gyfer Bwrdeistref Brenhinol Kensington a Chelsea cyn iddo ddod yn Aelod Seneddol Trefynwy ym 1964, ac ar gyfer Dwyrain Abertawe ym 1974.  Yn 2005, cafodd ei urddo'n arglwydd fel Barwn Anderson o Abertawe, ac mae'n parhau'n aelod o Dŷ'r Arglwyddi.

Yn ystod ei astudiaethau, roedd Donald yn Llywydd y Clwb Dadlau (1958-1959), bu'n gadeirydd y Gymdeithas Sosialaidd a chynrychiolodd y Brifysgol mewn tennis bwrdd. Cyfarfu â'i wraig Dorothy yn Abertawe (cwblhaodd hi ei gradd BSc a PhD mewn Daearyddiaeth) a gwnaethant briodi ym 1963.

Atgofion diffiniol

"Mae cyfeillgarwch a pha mor hawdd oedd cysylltu â'r staff addysgu yn aros yn fy nghof.Cwrdd â ffrindiau da, rydym o hyd yn dathlu fy mhen-blwydd bob blwyddyn gyda Dr Arwel Edwards (Daearyddiaeth) a aned ar yr un diwrnod a thua 20 o fy ffrindiau yn y brifysgol yn Abertawe."

Cyngor i fyfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr diweddar

"Anelwch at wneud eich camgymeriadau yn y Brifysgol felly byddwch yn llai tebygol o'u hailadrodd ar ôl hynny.