Dewi Zephaniah Phillips.

BA Athroniaeth. Blwyddyn Graddio 1958. Meddyliwr. Addysgwr. Athronydd Ysgol Wittgenstein.

Gwnaeth ei athrawon yn Abertawe ysbrydoli defosiwn diflino at athroniaeth. Roedd ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys athroniaeth crefydd, moeseg, athroniaeth a llenyddiaeth, Simone Weil, Søren Kierkegaard, a Ludwig Wittgenstein. Cyfrannodd yn helaeth at enw da Prifysgol Abertawe fel canolfan ar gyfer athroniaeth Wittgenstein. Yn wir, roedd cyfraniad arbennig Phillips at athroniaeth, a llond llaw o athronwyr eraill a oedd yn gysylltiedig ag Abertawe, yn cael ei adnabod ymhlith athronwyr proffesiynol fel "ysgol Abertawe" o athroniaeth.

Y tu hwnt i athroniaeth a'r byd academaidd, roedd ei ymrwymiad i iaith a diwylliant Cymru yn amlwg, roedd yn allweddol wrth sefydlu Canolfan y Celfyddydau Taliesin ar gampws y Brifysgol yn Abertawe, gan hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn ysgolion lleol. Cafodd ei urddo gan Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bu farw Phillips ar ôl cael trawiad ar y galon yn Llyfrgell Prifysgol Abertawe ar 25 Gorffennaf 2006.

Cymerwyd o erthygl yn Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Dewi_Zephaniah_Phillips