Coronafeirws: y diweddaraf

Cefnogi chwaraeon yn Abertawe

CEFNOGI’R GENHEDLAETH NESAF O SÊR CHWARAEON

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu’r sbortsmyn mwyaf dawnus  â mynediad i’n cyfleusterau addysgu a chwaraeon o safon fyd-eang, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau. Dyfernir ysgoloriaethau chwaraeon i fyfyrwyr pan gânt eu derbyn i’r Brifysgol er mwyn eu cynorthwyo wrth gyflawni eu potensial chwaraeon ac academaidd.

Ein nod trwy Gronfa Abertawe yw codi digon o arian bob blwyddyn i ddyfarnu nifer o ysgoloriaethau ychwanegol, gwella cyfleusterau a chefnogi clybiau chwaraeon ar draws y Brifysgol.

Diolch am gefnogi uchelgais Abertawe i gynnig profiad chwaraeon o safon fyd-eang.

Will Jones

Will Jones yn cerdded mas i'r cae gyda masgot i gynrychioli Cymru

WILL JONES - BSc mewn GWYDDOR CHWARAEON AC YMARFER CORFF

Mae Prifysgol Abertawe’n hynod falch o Will Jones, myfyriwr Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sydd wedi’i ddewis yn gapten Cymru ym Mhencampwriaeth Dan 20 y Chwe Gwlad. Bu’n arweinydd llwyddiannus tîm Cymru mewn sawl gêm ac enillodd deitl ‘Seren y Gêm’ yn ei gêm gyntaf.

Dyfarnwyd ysgoloriaeth chwaraeon i Will gan Dr Carol Bell, Cadeirydd Bwrdd Cynghori ar Ddatblygu Prifysgol Abertawe, sy’n cynorthwyo athletwyr addawol i ddilyn eu hastudiaethau academaidd. Mae’r ysgoloriaeth chwaraeon hon wedi rhoi’r hyblygrwydd i Will gystadlu ar y lefel uchaf wrth gyflawni ei botensial academaidd yn ei radd.