Coronafeirws: y diweddaraf

Student Swansea Events

Mae ein hadran ‘Ents’ yn Undeb Y Myfyrwyr yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Wythnos Y Glas, a saith noson clwb gwahanol bob wythnos yn ystod y tymor.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn yw Dawns yr Haf, sy’n cael ei chynnal ar Ddôl Abaty’r Brifysgol ac sy’n denu perfformwyr mawr yn rheolaidd – roedd y prif berfformwyr eleni yn cynnwys Netsky, The Feeling ac Eva Lazarus.

Uchafbwynt arall yw Her Prifysgolion Cymru (Varsity) - yr ail fwyaf o gemau her Prydain (y tu ôl i Rydychen/Caergrawnt). Mae miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe - ein ‘Byddin Werdd a Gwyn’ - yn teithio i gystadlu a chefnogi ein timau yng Nghaerdydd, gan wneud Varsity y digwyddiad cymdeithasol mwyaf y flwyddyn.

Yn ogystal â digwyddiadau wedi'u trefnu, mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu sawl bar a chlybiau ei hun, tra bod gan ganol Abertawe ystod eang o leoliadau ar hyd Stryd y Gwynt.

…A heb anghofio Canolfan Gelf Taliesin, ein sinema, gofod perfformio ac oriel ar ein campws, sy’n cynnal rhaglen brysur o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

Myfyrwyr yn dawnsio yn Ddawns yr Haf
Netsky yn perfformio yn Dawns yr Haf
Myfyrwyr ar reid yn Dawns yr Haf
10fed Ar Gyfer Prifysgolion Gorau - Student Hut - 10 Prifysgolion Gorau 2020
9fed argyfer dinasoedd myfyrwyr gorau ar gyfer bywyd nod - Student Hut - 10 dinasoedd myfyrwy gorau ar gyfer bywyd nos 2020
8fed ar gyfer preswylfeydd gorau - Student Hut - 10 preswylfeydd gorau 2020