Sefydliad a arweinir gan wirfoddolwyr yw Discovery (rhif elusen 256146). Ein nod yw cyfoethogi bywydau pobl yn Abertawe trwy wirfoddoli.

Mae Discovery yn elusen gofrestredig sydd wedi'i sefydlu ers 1966. Ar hyn o bryd, mae gennym oddeutu 600 o wirfoddolwyr yn brysur yn cymryd rhan mewn dros 30 o brosiectau gwirfoddol ledled y ddinas! Mae ei'n sefydliad yn rhagweld cymuned lle mae pobl yn cael ei thrin fel pobl gyfartal ac nad ydyn nhw'n cael eu gwahaniaethu na'u difreinio gan gymdeithas.

Mae Discovery yn canolbwyntio ar ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r bobl rydyn ni'n gweithio yn Abertawe felly mae angen gwirfoddolwyr medrus, hyfforddedig a brwyfrydig arnom.

Nod Discovery yw:

  • Cyfoethogi bywydau pobl yn Abertawe er mwyn cyflawni eu potensial fel unigolion wedi'u grymuso ac fel aelodau o grwpiau a chymunedau.
  • Cynnig profiadau a chyfleoedd newydd trwy ystod eang o weithgareddau dan arweiniad myfyrwyr yn y gymuned gan arwain at fwy o gyd-dealldwriaeth a chydraddoldeb.
  • Cefnogi myfyrwyr yn weithredol i fod yn ymwybodol o'u datblygiad personol a'r effaith arnynt eu hunain a bywydau pobl eraill trwy eu rhan mewn gweithgareddau cymunedol

Mae angen i'n holl wirfoddolwyr fynychu hyfforddiant gorfodol 'Dechreuwch Yma' a chwblhau gwiriad DBS gyda ni cyn gwirfoddoli. Gall gwirfoddolwyr hefyd fynychi hyfforddiant ychwanegol.

Dewch yn wirfoddolwr yma: bit.ly/Discoveryswansea