ILS2
Profile Picture

Dr Zi Hong Mok

Darlithydd mewn Fferylliaeth, Pharmacy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602204

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Mok yn Ddarlithydd Fferylliaeth ar y cwrs MPharm newydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae ei ddiddordebau ymchwil ym meysydd nanofeddygaeth, ffurfio cyffuriau a chyflenwi cyffuriau, ar ôl ffurfio nanoronynnau calsiwm ffosffad mewn ataliadau powdr a choloidaidd ar gyfer danfon enamel yn ei PhD â ffocws diwydiannol yn King’s College London. Fel fferyllydd hyfforddedig mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol yn y DU, mae Mok yn mabwysiadu ymchwil trosiadol yn ei ddarlithoedd, gan rannu'r gwaith o drosi darganfyddiadau labordy gwyddonol yn ymyriadau therapiwtig clinigol gyda'i fyfyrwyr. Mae Mok hefyd yn ddawnsiwr hyfforddedig o Lundain, wedi perfformio yn Seremoni Agoriadol y Theatr Genedlaethol a’r Gemau Olympaidd, ac mae ganddo ddiddordeb cynyddol mewn adeiladu cysylltiadau rhwng Gwyddoniaeth a’r Celfyddydau.

Meysydd Arbenigedd

  • Nanomeddygaeth
  • Ffurfio Cyffuriau
  • Cyflenwi Cyffuriau
  • Cemeg Fferyllol
  • Addysg Fferylliaeth