Dr Owain Howell

Dr Owain Howell

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295066

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Swyddfa Academaidd - 329
Trydydd Llawr - Neuroscience
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Owain Howell a'i dîm ymchwil yn ymddiddori ym mioleg llid y system niwrolegol ac yn astudio mecanweithiau clefyd sglerosis ymledol. Er y gwnaed gwelliannau mawr yn y driniaeth ar gyfer pobl â mathau cynnar o'r clefyd, nid ydym yn deall eto pam y mae'r clefyd yn fwy dwys ac yn fwy cynyddol mewn rhai pobl. Mae ein gwaith yn astudio pathomecanweithiau sglerosis ymledol gan ddefnyddio samplau o gleifion, meithriniadau celloedd a meinweoedd ymennydd post mortem.

Meysydd Arbenigedd

  • Llid y system niwrolegol
  • Sglerosis ymledol.
  • Niwropatholeg
  • Biofancio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Owain Howell yn arwain addysgu niwrowyddoniaeth israddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Owain yn addysgu myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ac mae'n ddarlithydd gwadd ar y rhaglen MSc mewn Niwrowyddoniaeth Drosiadol yng Ngholeg Imperial, Llundain.

Ymchwil Cydweithrediadau