Institute of Life Science 1 internal Atrium view up.jpg

Dr Nick Jones

Uwch-ddarlithydd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513509

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - 205
Ail lawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Dyfarnwyd PhD i Nick o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 2017 yn ymchwilio i rôl metaboledd wrth lywodraethu ymateb imiwn addasol dynol. Mae gan Nick ddiddordebau cryf yn rôl metaboledd o fewn y system imiwnedd, gan drosi tuag at afiechydon fel canser. Yn benodol, nod Nick yw deall rôl tanwydd dietegol a'u heffaith ar ffitrwydd a swyddogaeth celloedd T mewn lleoliadau iach a chlefydau. Y nod cyffredinol yw trosi'r ymchwil tuag at leoliad clinigol i wella effeithiolrwydd strategaethau imiwnotherapi lluosog.

Meysydd Arbenigedd

  • Imiwnometaboliaeth
  • Imiwnotherapi canser
  • Imiwnoleg ddynol
  • Oncometaboliaeth
  • Celloedd-T

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Nick yn darlithio ar y rhaglenni gradd Geneteg a Biocemeg BSc ac MSci. Yn benodol, mae addysgu Nick yn canolbwyntio ar addysgu ar sail ymchwil sy’n cyfrannu at fodiwlau fel Imiwnopatholeg Ddynol, Geneteg Canser, Technegau Biofeddygol a Chyfathrebu Gwyddoniaeth (cydlynydd modiwlau). Yn ogystal, mae Nick yn ymfalchïo mewn hyfforddi myfyrwyr BSc ac MSci yn ystod eu prosiectau ymchwil blwyddyn olaf. Mae nifer o gyn-fyfyrwyr yn y labordy wedi cyfrannu fel awduron ar gyhoeddiadau gwyddonol ac wedi mynd ymlaen i ddilyn PhD yn fewnol ac yn allanol.

Ymchwil Cydweithrediadau