Professor Julian Halcox

Yr Athro Julian Halcox

Cadair mewn Cardioleg, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602938

Cyfeiriad ebost

510A
Pumed Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Athro Cardioleg Glinigol yw Julian Halcox yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Hyfforddodd mewn Meddygaeth yng Ngholeg y Frenhines Caergrawnt ac yn Ysgol Feddygaeth Charing Cross a Westminster yn Llundain (Coleg Imperial bellach). Roedd ei hyfforddiant clinigol arbenigol yn ysbytai addysgu Llundain gan gynnwys St Bartholomew, Ysbyty’r Frest Llundain ac Ysbyty'r Galon. Yn ystod ei hyfforddiant arbenigol, treuliodd dair blynedd fel Cymrawd Ymchwil Rhyngwladol Fogarty a Gwyddonydd Ymweld yng Nghangen Cardioleg Sefydliadau Cenedlaethol Iechyd ym Methesda UDA, lle astudiodd ffisioleg goronaidd a fasgwlaidd berifferol ddynol gan ddefnyddio ystod o ddulliau mewnwthiol ac anfewnwthiol.

Ar ôl dychwelyd i'r DU a chwblhau ei hyfforddiant arbenigol, bu'n Uwch-ddarlithydd yn Sefydliad Prydeinig y Galon yng Ngholeg y Brifysgol Llundain, yn Sefydliad Iechyd Plant, gan ddal swyddi fel cardiolegydd ymgynghorol clinigol er anrhydedd gyda'r GIG yn Ysbyty Great Ormond Street, Ysbyty Coleg y Brifysgol ac Ysbyty'r Galon.

Yn 2007, cafodd ei benodi'n Athro Cardioleg Glinigol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd lle bu hefyd yn gweithio fel Cardiolegydd ymgynghorol er anrhydedd yn Ysbyty Prifysgol Cymru.

Yn 2013, symudodd o Gaerdydd i Ysgol Feddygaeth Abertawe, gan ymgymryd â'i swydd bresennol, Athro Cardioleg a Chardiolegydd Ymgynghorol er Anrhydedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae ei rolau proffesiynol hefyd yn cynnwys

 • Cyfarwyddwr Gwyddonol ac Aelod o Bwyllgor Ymchwil y Galon Cym
 • Aelod o Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar gyfer Rhaglen Atal CVD Iechyd Cyhoeddus Cymru.
 • Aelod o Gynllun Cyflawni Clefyd y Galon ar gyfer Pwyllgor Gweithredu Cymru
 • Aelod o Bwyllgor Gweithredol Cymdeithas Gardiofasgwlaidd Cymru (Cynrychiolydd Academaidd)
 • Aelod o Bwyllgor Thema Iechyd a Gwybodeg Cleifion a'r Boblogaeth, Prifysgol Abertawe.
 • Aelod o gydweithrediad rhyngwladol AF-SCREEN
 • Aelod o Gyngor y Gymdeithas Feddygol Frenhinol ar gyfer Lipidau, Metaboledd a Risg Fasgwlaidd
 • Aelod o Fwrdd Golygyddol Grŵp Calon Cochrane

Y tu allan i'r gwaith, mae'n nofiwr dŵr agored ac yn feiciwr brwd, ond nid yw'n mwynhau rhedeg cymaint.

Meysydd Arbenigedd

 • Atal Clefyd Cardiofasgwlaidd
 • Clefyd Rhydweli Coronaidd
 • Bioleg Fasgwlaidd
 • Ffibriliad Atrïaidd
 • Delweddu Cardiofasgwlaidd
 • Epidemioleg Gardiofasgwlaidd
 • Ymchwil i Ganlyniadau Clinigol y Byd Go Iawn
 • Treialon clinigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cardioleg Glinigol

Bioleg a Ffisioleg Fasgwlaidd

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau