Mynedfa flaen Grove
Dr Gareth Noble

Dr Gareth Noble

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602026

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 105
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Gareth Noble yn Athro Cyswllt a Chyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Ar ôl cwblhau ei BSc (Anrh) mewn Gwyddor Biofeddygol a Doethuriaeth ym Mhrifysgol Ulster, aeth Dr Noble ymlaen i swyddi darlithio amrywiol ym Mhrifysgol Nottingham a Phrifysgol Keele cyn symud i Abertawe.

Yn ystod y cyfnod hwn ym Mhrifysgol Abertawe, mae Dr Noble wedi bod yn rhan o’r gwaith o greu a sefydlu cyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig ar draws meysydd amlddisgyblaethol; gan amrywio o Awtistiaeth a Rheoli Cyflyrau Cronig i Osteopathi. Mae diddordebau academaidd Dr Noble yn cynnwys Awtistiaeth, Astudiaethau Anabledd ac Addysg Ôl-raddedig.

Y tu allani’r Brifysgol, mae Dr Noble yn rhan o nifer o sefydliadau cymunedol sy’n cefnogi’r gymuned awtistiaeth yn y De-orllewin.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg Ôl-raddedig
  • Awtistiaeth a Niwroamrywiaeth
  • Anabledd
  • Addysg Gynhwysol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Addysg Ôl-raddedig
  • Pathoffisioleg a Therapiwteg
  • Awtistiaeth a Chyflyrau Cysylltiedig
  • Anabledd
Ymchwil

Dr Gareth Noble

Athro Cyswllt, Biomedical Sciences
+44 (0) 1792 602026
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig