Professor Robert Powell

Yr Athro Robert Powell

Athro Clinigol Anrhydeddus, Medicine

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae'r Athro Powell yn Niwrolegydd Ymgynghorol ac yn athro clinigol er anrhydedd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n ymarfer yn glinigol fel niwrolegydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB) ac mae ganddo ddiddordebau is-arbenigedd mewn epilepsi a niwroleg cwsg.

Mae ef wedi cynnal ymchwil i'r defnydd o dechnegau niwroddelweddu uwch mewn cleifion sy'n cael llawdriniaeth epilepsi ac mae ei ddiddordebau ymchwil parhaus yn cynnwys defnyddio data a gesglir yn rheolaidd ar gyfer ymchwil niwroleg glinigol. Ei nod yw ymgorffori ymchwil yn ei arferion clinigol safonol, gan recriwtio cleifion o glinigau niwroleg SBUHB ym Miofanc Niwroleg Abertawe.

Mae'n gyd-ymchwilydd ac yn aelod gweithredol o Fiofanc Niwroleg Abertawe, yn gyd-ymchwilydd y prosiectau Geneteg Epilepsi Teuluol, yn aelod o grŵp niwroleg SAIL, ac yn gydweithredwr ar nifer o gonsortia geneteg epilepsi rhyngwladol. Bu'n brif ymchwilydd yn SBUHB ar gyfer nifer o astudiaethau aml-sefydliad y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a threialon cyffuriau masnachol.

Mae Rob yn aelod o gyngor cangen y DU o'r International League Against Epilepsy, ac yn ddiweddar mae ef wedi bod yn aelod o Grŵp Cynghori ar Epilepsi Cymdeithas Niwrolegwyr Prydain (ABN). Mae'n aelod o Bwyllgor Addysg yr ABN, ac mae'n gadeirydd y Pwyllgor Hyfforddiant Arbenigol ar gyfer Niwroleg yng Nghymru.

Meysydd Arbenigedd

  • Epilepsi
  • Niwroleg cwsg
  • Treialon clinigol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  1. Arweinydd Wythnos (wythnos epilepsi), cwrs Meddygaeth i Raddedigion Prifysgol Abertawe
  2. Darlithydd ac ysgrifennwr cwestiynau ar gyfer y modiwl niwrowyddorau (PM 276), y cwrs israddedig mewn Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, 2018 i'r presennol
  3. Darlithydd ar raglen Cydymaith Meddygol Prifysgol Abertawe, 2017 i'r presennol