Mae’r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau i'w fyfyrwyr o ran astudio, gweithio a threulio'r haf dramor. Dewiswch eich adran i weld i ble yn y byd y bydd eich cynllun gradd yn mynd â chi. Gall y dewisiadau sydd ar gael i chi ddibynnu ar fanylion y setliad Brexit a negodir gan lywodraeth y DU.