Gwastraff Ein Hamser

Ym 1983, cynhyrchodd Llyfrgell Glowyr De Cymru ffilm ddogfen yn cynnwys aelodau o'r gymuned o Gwm Dulais. Yn Gwastraff o'n Hamser: Lluniau o Gwm sy'n Newid , bu trigolion lleol yn trafod pentrefi Banwen, Onllwyn a Blaendulais a'r effeithiau a gafodd cloddio glo ar y dirwedd, pobl a bywyd gwyllt. Ond sut mae bywyd a thirwedd Cwm Dulais wedi newid ers 1983?

Yn y misoedd cyn Gŵyl Being Human 2021, creodd Llyfrgell Glowyr De Cymru a thrigolion lleol raglen ddogfen newydd. Gan ddefnyddio'r rhaglen ddogfen wreiddiol fel man cychwyn maent yn ystyried y newidiadau i dirwedd, bywyd gwyllt a bywyd cymunedol ers 1983 ac etifeddiaeth gymdeithasol ac amgylcheddol tanwydd ffosil.

Arddangosfeydd Ar-lein

Crëwyd yr arddangosfeydd ar-lein hyn gan Lyfrgell Glowyr De Cymru ac mewn partneriaeth ag Archifau Richard Burton; a chyda chymorth technegol gan y Tîm Dyniaethau Digidol.

Neuadd i Bawb

Cysylltu Cymuned trwy hanes Lles Tylorstown

Lles Tylorstown

Traethodau Canmlwyddiant

Ysbrydolwyd y Traethodau hyn gan angerdd ac egni’r Athro Hywel Francis a oedd yn Gadeirydd Panel Golygyddol Traethodau’r Canmlwyddiant.

Casgliad Traethodau Canmlwyddi

''There is but one mode by which man can possess in perpetuity all the happiness which his nature is capable of enjoying - this is by the union and co-operation of all for the benefit of each''

Robert Owen, Cydweithredwr, Diwygiwr Cymdeithasol, Perchennog Melin Tecstilau