Mae'r 'Dyniaethau Digidol' yn derm eang sy'n cyfeirio at y defnydd o dechnoleg i wella, ategu neu gynnal ysgolheictod yn y dyniaethau neu mewn meysydd sy'n gysylltiedig â'r dyniaethau.

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae tîm y Dyniaethau Digidol yma i gefnogi prosiectau ac ymchwil academaidd a chymunedol yn y dyniaethau - cysylltwch â ni i ddarganfod beth gallwn ni ei wneud i chi a'ch ymchwil.

Ein Gwasanaethau

Cyhoeddi Cyfnodolion Agored

Gall y tîm weithio gyda chi i gynorthwyo wrth gyhoeddi cyfnodolion academaidd, mewn cydweithrediad â gwasanaethau eraill y Llyfrgell i gefnogi awduron. Gan ddefnyddio OJS, platfform cyhoeddi cyfnodolion, gallwn gynorthwyo i greu a chynnal cyhoeddiadau academaidd mynediad agored, sy'n cael eu hadolygu gan gymheiriaid.

 

Omeka

Mae'r tîm yn cefnogi prosiectau gwe sy'n defnyddio Omeka, platfform lle gellir arddangos archifau, arddangosfeydd a phrosiectau ar-lein. Enghraifft o brosiect Omeka a reolir gan dîm y Dyniaethau Digidol yw'r prosiect Traethodau'r Canmlwyddiant .

MEYSYDD Y GALLWN NI HELPU CYDWEITHWYR Â NHW

· Meddalwedd cyfrifiadura ymchwil, isadeiledd a systemau

· Dadansoddi, trin a thrafod a chyfleu testunau

o Rhifynnau digidol pwysig (TEI, XML)

o Cyfnodolion ar-lein

o Alinio testunau

o Anodi testunau

o Trosglwyddo testunau

o Cloddio data a deallusrwydd artiffisial

o Data agored cysylltiedig (OWL, SKOS ac RDF)

o Prosesu iaith naturiol

o Ieithyddiaeth gyfrifiadol

o Coedfancio

o Ieitheg

· Cronfeydd data

o Fflat

o Perthynol

o NoSQL

o Storio data strwythuredig e.e. Y System Gwybodaeth Ymchwil

o XML/XQuery

· Delweddu

o Digideiddio

o Modelau 3D

o Delweddu

o Realiti estynedig

o Arysgrifaeth ddigidol

· Datblygu meddalwedd graddadwy

· Datblygu a chynnal gwefan

· Casgliadau ar arddangosion digidol

· Podlediadau

· Fformatau data cynaliadwy a chadwraeth ddigidol

· Hawlfraint digidol

· Cartograffeg ddigidol

o LIDAR

o GIS (SYSTEMAU GWYBODAETH DDAEARYDDOL)

o Mapiau Stryd Agored

· Llifoedd gwaith digideiddio

· Rheoli prosiect

· ysgrifennu ceisiadau am grantiau ymchwil